top of page
PNR_3680-1.jpg

Prof. Dr. Alper İLKİ
Yapı ve Deprem Mühendisliği

ITU_LOGO_WHITE.png

Araştırma projeleri

Uzun Süre ve Farklı Seviyelerde Eksenel Yüke Maruz  Kalmış  Mevcut Yetersiz Kolonların Performansı,TÜBİTAK Projesi, 119M623,  Proje Koordinatörü, 2019-2022. (526.107.- TL – 85.000 Euro)   

 

Standart Altı Betonarme Yapı Elemanlarının Deprem Performansı ve Depreminin İyileştirilmesi için Yeni Malzemelerin Taşıma,  TÜBİTAK 2521 – Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ile İşbirliği Programı, 118M261,Proje Koordinatörü,2019-2021. (356.500 TL – 58.000 Euro)  

 

Avrupa için Sismoloji ve Deprem Mühendisliği Araştırma Altyapısı Birliği-SERA; Sismik Bölgelerde Deforme Olabilen Poliüretanlarla Korunan Dolgu ve Yığma Yapılar (INMASPOL),  Ortak No:2, Koordinatör,2018-2019. (80.000 Euro)

 

Son Sismik Tasarım Yönetmeliklerinin Uygulanmasından Önce Tasarlanan ve İnşa Edilen Betonarme Perde Duvarların Sismik Güçlendirilmesi, TÜBİTAK Projesi (Hızlı Destek), 217M617, Araştırmacı, 2018-2019. (25.960.- TL – 5.000 Euro)

Standart Altı Binalar için Hızlı Sismik Risk Değerlendirmesi ve Deprem Sonrası Afet Yönetimi Çerçevesi, TÜBİTAK-RCUK Uluslararası İkili Araştırma Projesi, 216M379, Proje Koordinatörü, 2017-2019. (697.960.- TL – 175.000 Euro)

  

Yangın Hasarına Maruz Betonarme Kolonların Sismik Performansı, İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje Koordinatörü, 2016-2017. (14.700.- TL)

 

HILTI tarafından desteklenen Kimyasal Ankrajların Parametrik İncelenmesi, Proje Koordinatörü, 2016-2017. (325.000.- TL – 90.000.- Euro)

 

DowAksa ve Yalova Valiliği, Proje Koordinatörü, 2016.

 

Geri Dönüştürülmüş Agrega (RCA) Kullanılarak Üretilen Betonun Betonarme Kolonlarda Kullanılabilirliği, İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje Koordinatörü, 2015-2017. (15.000.- TL)

 

Yeni Binalarda Geri Dönüştürülmüş Beton Kullanımı, TÜBİTAK-NSF Projesi, 115M029, Proje Koordinatörü, 2015-2016. (200.250.- TL ~ 70.000.- USD)  

 

Risk Azaltmaya Yönelik İstanbul'daki Tarihi Yapıların İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Rehabilitasyonuna Yönelik Pilot Çalışmalar, İSTKA-2013/AFT, İstanbul Kalkınma Ajansı, 2014-2015. Proje Danışmanı, (770.000.- TL ~ 350.000.- USD)  

 

RC Üyelerinin Etki Performansı ve Etki Performansının FRP kompozitleri ile İyileştirilmesi, TÜBİTAK Projesi, 114M087, Proje Koordinatörü, 2014-2015. (28.814.- TL)  

 

Mevcut Binaların Sismik Performansının Tam Ölçekli Testlerle Değerlendirilmesi, İSTKA-2012/AFT, İstanbul Kalkınma Ajansı, 2013-2014. Proje Koordinatörü, (664.300.- TL ~ 350.000.- USD)  

 

Gelişmiş malzemeler kullanılarak ters çevrimsel yükler altında kirişlerin mesnet bölgesinin eğilme davranışının iyileştirilmesi, TÜBİTAK Projesi, 113M112, Proje Danışmanı, 2013-2014. (28.800.- TL)  

 

Mevcut Binaların Dikdörtgen Kolonlarının FRP Kompozitlerle Mukavemet ve Sünekliğinin Artırılması, TÜBİTAK Projesi, 111M431, Proje Koordinatörü, 2011-2013. (24.940.- TL)  

 

EU-FP-7, Seri Proje, Avrupa Sinerjileri için Sismik Mühendisliği Araştırma Altyapıları, İTÜ'de Proje Lideri, 2009-2013. (4 milyon EUR, ITU: 178.500 EUR) 

Yenilikçi Malzemelerle 3 Boyutlu Betonarme Çerçevelerin Birleşimlerinin Güçlendirilmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje Koordinatörü, 2010-2012. (50.000.- TL)

 

EU, FP-7, Safecast Projesi, Prekast Bina Yapılarında Sismik Koşullarda Yenilikçi Mekanik Bağlantıların Gerçekleştirilmesi, İTÜ Temsilcisi Prof. Karadoğan ile, 2009-2012. (3 milyon EUR, ITU: 320.000 EUR)

 

Korozyonlu Donatılı Betonarme Kolonların İleri Malzemelerle Onarımı ve Güçlendirilmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje Koordinatörü, 2009. (11.950.- TL).

 

Yığma Duvar Kesme Dayanımının Test Edilerek ve Güçlendirilerek Belirlenmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje Koordinatörü, 2008-2009. (11.740.- YTL).

 

Yapıların Güçlendirilmesinde Kullanılan Kimyasal Ankrajların Performansı, İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje Koordinatörü, 2007-2008. (4000.-YTL).

 

Betonarme Yapıların Kiriş-Kolon Birleşimlerinin Yenilikçi Malzemelerle Güçlendirilmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje Koordinatörü, 2007. (2500.- YTL).

 

Yenilikçi malzemeler kullanılarak kiriş-kolon bağlantılarının güçlendirilmesi, TÜBİTAK Projesi,  106M054,  Proje Koordinatörü, 2006-2009. (284.760.- YTL)

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu, HPFRCC Panelleri ile güçlendirilen düşük dayanımlı beton elemanlar,  Proje Koordinatörü, 2005-2006.

 

HPFRCC Panelleri ile güçlendirilen beton elemanlar, İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu,  Proje Koordinatörü, 2005-2006.

 

Betonarme yapıların güçlendirilmesinde kullanılan kompozitlerin bağ dayanımına beton dayanımının etkisi, İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu,  Araştırmacı, 2005-2006.

 

Beton karışımının ve geçirimliliğin donatı korozyonuna etkisi, TÜBİTAK Projesi,  MAG-I686, Araştırmacı, 2004-2006.

 

Yetersiz Yanal Donatı ve/veya Bindirmeli Ek Eksikliği Bulunan Hasarlı ve Hasarsız Betonarme Elemanların Onarımı ve Güçlendirilmesi, TÜBİTAK Projesi, ICTAG-I585,  Proje Koordinatörü, 2002-2004. (7.500.000.000.- TL)

 

CFRP Levhalarla Kaplamalı Betonun Davranışı, Türkiye Deprem Vakfı, Proje No. 01-AP-118,  Proje Koordinatörü, 2001-2002. (1.700.000.000.- TL)

 

Karbon Elyaf Takviyeli Polimer Sargılı Betonun Davranışı, İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No. 1607,  Proje Koordinatörü, 2001. (4.700.000.000.- TL)

 

Mevcut Yapılar İçin Güçlendirme Tekniklerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK Projesi, ICTAG-I575, Araştırmacı, 2001-2004. (~200.000 ABD Doları)

 

Onarılmış ve Güçlendirilmiş Betonarme Kolonların Davranışı,  TÜBİTAK Projesi, İNTAG-568,  Araştırmacı, 2000-2002. (9.000.000.000.- TL)

 

Türk İtfaiye Teşkilatının Yeniden Yapılandırılması, İçişleri Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye İtfaiyeciler Derneği, Araştırmacı, 2001-2002. (~60.000 USD)

 

Betonarme Elemanların Mükerrer Yükleme Altındaki Davranışları,  TÜBİTAK Projesi, INTAG-559,  Araştırmacı, 1998-1999. (250.000.000.- TL)

 

Betonarme Elemanların Mükerrer Lojmanlarda Davranışı, İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No. 920,  Araştırmacı, 1997-1999. (250.000.000.- TL)

bottom of page