top of page
PNR_3680-1.jpg
ITU_LOGO_WHITE.png

Prof. Dr. Alper İLKİ
Yapı ve Deprem Mühendisliği

  • Yapı Mühendisliği Profesörü  

  • 90'dan fazla dergi makalesinin (SCI veya SCIE) ve 225'den fazla uluslararası konferans makalesinin yazarı/ortak yazarı  

  • Danışman/Eş danışman (tamamlanmış 20 doktora tezi ve 71 yüksek lisans tezi)

  • Stanford Üniversitesi ve Elsevier raporuna göre atıf skorları açısından inşaat mühendisliğ

     alanında dünyadaki ilk %2 araştırmacı içindedir (2020, 2023).

  • İ Araştırma Dekanlığı tarafından yapılan değerlendirmelere göre İnşaat Mühendisliği

    bölümünde (2016-2021) ve (2017-2022) yılları arasında 100 tam puanla akademik performans

    açısından en başarılı akademisyenler arasındadır.

  • İ Araştırma Dekanlığı tarafından yapılan değerlendirmelere göre İnşaat Mühendisliği

    bölümünde 2021 ve 2022 yıllarında yüksek kaliteli bilimsel dergilerde en fazla makalesi

​    yayınlanmış öğretim üyeleri arasındadır.

bottom of page