top of page
PNR_3680-1.jpg

Profesör Doktor. Alper İLKI

Yapı ve Deprem Mühendisliği

ITU_LOGO_WHITE.png

Danışmanlı Doktora Tezi

18. Demir, U. , “Büyük ölçekli testler yoluyla yangına maruz kaldıktan sonra RC elemanlarının sismik performansının değerlendirilmesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2020 (Prof. Green ile birlikte denetlenir).

17. Dok, G. , “Darbe hasarlarının yüksek dayanımlı kirişlerin performansı üzerindeki etkilerinin deneysel olarak incelenmesi”, Sakarya Üniversitesi, 2020 (Prof. Çağlar ile birlikte yürütülmektedir).

16. Şentürk, M. , “Prekast betonarme çerçeveler için cıvatalı moment bağlantı sisteminin geliştirilmesi”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2020 (Prof. Pul ile birlikte denetlenir).

15. Yılmaz, C. , “Darbeye maruz kalan betonarme kirişlerin artık yük kapasitesinin deneysel olarak incelenmesi”, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 2019 (Dr. Kirtel ile birlikte).

14. Sarıbaş, İ., "Yapı elemanlarının üretiminde çevre dostu geri dönüştürülmüş agregalı beton kullanımı", İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019.

13. Dalgıç, KD , "Tünel ve kazı ile indüklenen yer hareketlerine bina tepkisi", İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018 (Prof. Hendriks ile birlikte denetlenir).  

12. Gürbüz, T. , "Etki performansı ve betonarme kolonların hafifletilmesi", Queensland Teknoloji Üniversitesi, 2018 (Prof. Thambiratnam ve Prof. Perera ile birlikte denetlenir).

 

11. İnci, P. , “Hasar tespiti için tipik betonarme binaların alan testi ve model güncellemesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017 (Prof. Çatbaş ile birlikte denetlenir).

10. Baş, S. , “Performans tahmini için uzun açıklıklı bir köprünün yapısal tanımlaması (St-Id) üzerine bir araştırma”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017 (Doç.Dr. Apaydın ile birlikte yürütülür).

 

9. Comert, M. “Mevcut betonarme deprem performansları üzerine tam olarak bina deneyleri ve öneriler”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017

8. Seyhan, EC , “RC kolonların çevrimsel eğilme kapasitesinin FRP donatı ile iyileştirilmesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016.

7. Ghatte, HF , “Farklı eksenel yükler altında CFRP sargı kullanılarak tam ölçekli dikdörtgen betonarme betonarme betonarme sismik güçlendirme”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016.

6. Coşgun, C. , “3D betonarme çerçevelerin FRP ile derzlerinin sismik güçlendirmesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013 (Yrd.Doç.Türk ile birlikte denetlenir).

5. Güneş, B. , “CFRP'ler ile güçlendirilmiş çelik-beton kompozit kirişlerin yorulma davranışı”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013 (Prof. Öztorun ile birlikte).

4. Demir, C. , “Tarihi yığma çok kanatlı duvarların sismik davranışı”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.

 

3. Göksu, C. , “Korozyona uğramış düz ve deforme olmuş betonarme çubuklu betonarme kolonların sismik davranışı”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.

2. İspir, M. , “19. yüzyıl yapılarının tarihi tuğla yığma duvarların davranışı üzerine kapsamlı bir deneysel araştırma”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

1. Bedirhanoğlu, İ. , “Düşük dayanımlı betonarme kolon ve derzlerin deprem yükleri altındaki davranışı: Bir İnceleme ve İyileştirme”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009 (Prof. Sözen ile birlikte yürütülmektedir).

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezi

61. Alamehmet, AZ, “Bursa Ulu Camii Doğu Minaresinin davranışının doğrusal ve doğrusal olmayan analizlerle incelenmesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019.

60. Küpçü, E., “Bir standart altı betonarme yapının artımlı dinamik analiz kullanılarak kırılganlık analizi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019.

59. Sanver, AN, “Betonarme acil su kulesinin değerlendirilmesi, onarımı ve yerinde deneysel incelemesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2019.

58.Ünal, G., “Geri dönüştürülmüş beton agrega ile üretilmiş tam ölçekli yangına maruz kalan betonarme kolonların sismik performansı”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018.

57.Yıldız, T., “ Van depremi yaşayan betonarme binanın hasarlarının performans değerlendirme yöntemleriyle yakalanması”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2016.

56.Uzer, T., “Eksenel yüklü betonarme kolonların darbe yüküne maruz kalan davranışı”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015.

55.İnce, S., “Yapı elemanlarında geri dönüştürülmüş beton kullanımı”,  İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015.

54.Khoshkholghi, S., “Püskürtülmüş tekstil takviyeli GFRC ile düşük mukavemetli kısa kolonların güçlendirilmesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015.

53.Baydar, C., “Var olan bir trafo merkezi yapısı için sismik performans ve rehabilitasyon yöntemlerinin değerlendirilmesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015.

52.Şentürk, M., “FRP levhalar kullanılarak enine kesit oranı üç olan dikdörtgen betonarme kolonların depreme karşı güçlendirilmesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015.

51.Moshfeghi, A., “RC kolonların plastik mafsal uzunluğu için yeni bir model ve sismik değerlendirme belgelerinin değerlendirilmesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015.

50.Kaya, E., “Ters çevrimsel yükler altında kirişlerin destek bölgesinin eğilme davranışının gelişmiş malzeme kullanılarak iyileştirilmesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014 (Prof. Sheikh ile birlikte yürütülür).

49.Yılmaz, IA, “Tarihi duvarların bazalt fiber örgü takviyeli harç ile dış mantolanması”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014.

48.Karayiğit, H., “Mevcut betonarme çerçeve binaların deprem performansının değerlendirilmesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014.

47.Guley, EE, “Enine donatı detaylarının hafif sınırlandırılmış standart altı kare ve dikdörtgen kolonların sünekliği üzerine etkileri”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014.

46.Nasrinpour, A., “Püskürtme bazalt ağ takviyeli GRC ile betonarme kolonların sismik güçlendirmesi: Etriye aralığının etkileri”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014.

45.Gündoğan, S., “1975 Türk Deprem Yönetmeliğine göre tasarlanmış mevcut betonarme binaların deprem performans analizi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014.

44.Mezrea, PE, “Tarihi tuğla duvarların tekstil takviyeli harçla güçlendirilmesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014.

43.Vulas, Y., “Mevcut betonarme çerçeve binalar için hızlı performans sismik değerlendirme yöntemi (PERA)”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014.

42.Özçelik, M., “PERA, RBTE ve DBYBHY-2007 kullanılarak mevcut binaların sismik değerlendirmesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014.

41.Cavunt, Y., “Farklı zamanlarda dökülen beton tabakaların ara yüzey kesme dayanımı: yüzey hazırlığının etkisi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013.

40.Cavunt, D., “Düşük dayanımlı betonda güçlendirme ankrajları için yerinde çekme ve kesme testleri”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013.

39. Sarıbaş, İ., “Enine donatı detaylandırma eksikliklerinin betonarme kolonların davranışına etkisi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013.

38.Ghaffari, P., “Pratik müdahalelerle aşınmış donatılarla kolonların sismik rehabilitasyonu”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013.

37.Demir, U., “FRP levhalarla sarılmış yüksek performanslı fiber takviyeli çimento esaslı kompozitlerin eksenel davranışı”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013.

36.Kalyoncuoğlu, A., “Korozyon hasarlı standart altı betonarme kolonların FRP kullanılarak rehabilitasyonu”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013.

35.Uzunhasanoğlu, A., “Betonarme kolonların sismik eğilme güçlendirmesinde kullanılan aramid elyaf laminatların ankrajı”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.

34.Aydın, A., “Gözlenen hasarlar ile hesaplanan performans değerlendirme sonuçlarının Türkiye Türkçesine göre karşılaştırılması.

33. Van depremine maruz kalan betonarme bina için Sismik Tasarım Kodu (2007)”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.

32.İnci, P., “Donatı korozyonunun betonarme çerçeve binaların sismik performansına etkileri”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.

31.Okumus, V., “Çelik-beton kompozit köprü kirişlerinin yorulma davranışı”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.

30.Ekici, E., “Gözlenen yapısal hasarların ve verilen yapısal performans limitlerinin karşılaştırılması”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.

29.Yılmaz, E., “Oyuk kil tuğlalarla örülen yığma duvarların FRP ile güçlendirilmesi ve boyutların gözlenen davranışa etkisi”, 2010.

28.Dogu, E., “Çok yapraklı tarihi taş duvarların sismik davranışının deneysel olarak incelenmesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

27.Comert, M., “Betonarme yapıların patlama yüküne karşı performansa dayalı değerlendirmesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

26.Işıltan, O., “DBYBHY2007, Eurocode-8, Fema-356'nın betonarme kolonlar için performans değerlendirmelerinin deneysel veriler dikkate alınarak değerlendirilmesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

25.Dalgic, DK, “Düşük modüllü FRP ile çevrelenmiş betonun davranış ve sonlu eleman analizi”,   İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

24.Yılmaz, H., “Düşük dayanımlı betonarme elemanların yatay yükler altında performansına boyuna donatıların bindirmeli ek uzunluğunun etkisi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

23.Yıldız, H., “Bindirmeli eklenmiş düşük dayanımlı betonarme kolonların farklı eksenel yükler altında yapısal performansa etkilerinin araştırılması”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

22.Polat, A., “Düşük dayanımlı betonarme elemanların düz çubuklarla elyaf takviyeli polimer donatı kullanılarak eğilme güçlendirilmesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

21.Kolcu, K., “Yükleme hızının elyaf takviyeli polimerle çevrelenmiş betonun eksenel davranışına etkisi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.

20.Gedik, O., “FRP ile sarılmış beton için önerilen dayanım ve şekil değiştirme modellerinin karşılaştırılması”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.

19.Demirtaş, B., “Korozyonun betonarme kolonlarda sismik performans açısından etkisi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.

18.Gürbüz, T., “Güçlendirmeli yapıştırıcı ankrajların çekme performansı”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

17.İncecik, O., “Betonarme yapıların kiriş-kolon bağlantılarının sismik davranışı”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

16.As, F., “Tarihi yığma duvarların FRP kompozitlerle güçlendirilmesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

15.Basegmez, İH, “Kesme kusurlu betonarme kısa kolonların FRP kompozitlerle depreme karşı güçlendirilmesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

14.Candan, Y., “Düşük dayanımlı beton panellerin yenilikçi malzemeler kullanılarak güçlendirilmesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

13.Kaya, Y., “Farklı ankraj arayüz koşulları altında mevcut yapıların güçlendirilmesinde kullanılacak kısmen bağlı ankrajların çekme davranışı”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

12.Seyhan, EC, “Behavior of Chemical Anchors”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.

11.Akgün, D., “Yüksek performanslı fiber takviyeli çimento esaslı kompozit (HPFRCC) panellerle güçlendirilmiş düşük dayanımlı beton elemanlar”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.

10.Goray, RO, “HPFRCC panellerle donatılan beton elemanların eksenel davranışı”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.

9.Peker, O., “CFRP levhalarla güçlendirilmiş düşük dayanımlı betonarme elemanlar”,  İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.

8.Karamuk, E.,  “Karbon Fiber Takviyeli Polimerlerle Güçlendirilmiş Betonarme Kolonların Eksenel Davranışı”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.

7.Kozbay, T.,  “Prefabrik HPFRCC Panellerle Güçlendirilmiş Betonarme Kolonların Davranışı”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.

6. Sarmanlı, C.,  “Çelik Borularla Güçlendirilmiş Betonarme Kolonların Davranışı”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.

5.Tezcan, A.,  “CFRP Kompozitlerle Kolon Sınırlama Bölgelerinin Güçlendirilmesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.

4.Yılmaz, E., “Prefabrik SFRC Panellerle Kolon Güçlendirme”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.

3.Demir, C.,  “Ters Döngüsel Yükler Altında Mantolanmış Hasarlı Betonarme Elemanların Davranışı”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.

2.Koç, V.,  “Karbon Fiber Takviyeli Polimerlerle Güçlendirilmiş Düşük ve Orta Mukavemetli Beton Elemanların Davranışı”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.

1.Yağcıoğlu, AA,  “Mevcut Bir Binanın Yapısal Analizi ve Binanın Sismik İndeks Yöntemiyle Değerlendirilmesi”, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003.

bottom of page