top of page
PNR_3680-1.jpg

Profesör Doktor. Alper İLKI

Yapı ve Deprem Mühendisliği

ITU_LOGO_WHITE.png

Kitabın

İlki, A., F. Karadoğan, S. Pala ve E. Yüksel, (Editörler) "Sismic Risk Assessment and Retrofitting", Springer tarafından 2009 yılında yayınlanacak. 

İlki, A., O. Peker, E. Karamuk ve N. Kumbasar, "External Confinement of Low-Strength Gevrek Betonarme Kısa Kolonlar", ACI-SP-238, eds. Y. Xiao, S. Kunnath ve W. Yi, American Concrete Institute, 363-380, Farmington Hills, Michigan, 2006. (Uluslararası Confined Concrete Sempozyumu'nda (ISSC-2004) sunulan 60 bildiri incelendikten sonra 28 bildiri seçilmiştir. Amerikan Beton Enstitüsü'nün politikalarına göre Hunan Üniversitesi, Changsha, Çin'de).
 

Yüksel, E., A. İlki, A., G. Erol, C. Demir ve F. Karadoğan, "Sismic Retrofit of Infilled Reinforced Frames with CFRP Composites", Advances in Earthquake Engineering for Urban Risk Reduction, ed. T. Wasti ve G. Özcebe, NATO Science Series, 285-300, Springer, Hollanda, 2006.
 

İlki, A., O. Peker, E. Karamuk, C. Demir, N. Kumbasar, "Axial Behavior of RC Columns Retrofitted with FRP Composites", Advances in Earthquake Engineering for Urban Risk Reduction, ed. T. Wasti ve G. Özcebe, NATO Science Series, 301-316, Springer, Hollanda, 2006.
 

İlki, A., Betonarme Yapıların Dıştan Yapıştırılmış FRP'lerle Güçlendirilmesinde Betonarme Kolonların FRP Güçlendirilmesi, Sismik Uygulamalara Özel Vurgu ile, fib Bulletin 35, Sprint-Digital-Druck, Stuttgart, 2006.
 

Pala, S. ve A. İlki, (Editörler) Proceedings of Fifth International Conference on Advances in Construction Engineering, Cilt. 1, 2 ve 3, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2002.
 

Yentürk, N., A. Ünlü, E. Tari ve A. İlki, (Editörler) Türk İtfaiyelerinin Uluslararası Deneyimler Işığında Yeniden Yapılandırılması Çalıştayı Tutanakları, İstanbul Teknik Üniversitesi-Afet Yönetim Merkezi Yayınları, No. 15 , 2002.
 

Boduroğlu, H., P. Özdemir, A. Ansal ve A. İlki, (Editörler) Proceedings of Third Japan-Turkey Workshop on Earthquake Engineering, Cilt. 1 ve 2, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2000.
 

İlki, A., P. Özdemir ve T. Fukuta, "Dairesel Kesitli Betonarme Kolonların Kapatma Etkisi", BRI Araştırma Belgesi, No. 143, Yapı Araştırma Enstitüsü, İnşaat Bakanlığı, Japonya, 1997.
 

bottom of page